Nice ICT:n yritysvierailu Magister Solutionsille 15.1.2020

* Huom! Tapahtuma on täynnä! Avaamme ilmoittautumisen, jos paikkoja vapautuu!

Tammikuussa Nice ICT suuntaa katseensa ylös avaruuteen!

Vierailemme Magister Solutionsilla keskiviikkona 15.1.2020 klo 16.30-18.30 (Sepänkatu 14 C 16).

Vierailun aikana luodaan katsaus Magister Solutions Oy:n liiketoimintaan ja kerrotaan tarkemmin, mistä tietoliikennejärjestelmien simuloinneissa on kyse, sekä miten tutkimuspainotteisuus näkyy yrityksen toiminnassa. Lisäksi yrityksen asiantuntijat kertovat esimerkkeinä tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämisalueista tietoliikenneverkoissa ja simuloinneissa, sekä esimerkkejä yhteistyössä Euroopan Avaruusjärjestön (ESA) kanssa toteutetuista projekteista. Tarjolla on myös kevyttä purtavaa.

Magister Solutions Oy tarjoaa tietoliikennejärjestelmien simulointiin ja emulointiin liittyviä palveluita mobiili- ja satelliittialan yrityksille, osaamisen kattaessa niin maanpäälliset 4G/5G-verkot kuin nykyaikaiset LEO/MEO/GEO-satelliittiverkotkin. Työ on tutkimuspainotteista, sisältäen paljon suunnittelu- ja mallinnustyötä, joka vaatii laajojen kokonaisuuksien ymmärtämistä. Suurella osalla yrityksen työntekijöistä onkin tohtorintutkinto tai menossa siihen tähtääviä opintoja. Yritys on myös usein mukana erilaisissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa (Celtic, EU, ESA).

Tapahtuman yhteyshenkilö: Tommi Flink, tommi.flink@magister.fi