TIVIA Keski-Suomen hallitus valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan vuosittain järjestettävässä syyskokouksessa. Koko hallituksen tavoittaa osoitteesta hallitus(at)ketky.fi

Hallitus 2023

 

Paula Puhilas

Puheenjohtaja

Paula Puhilas
pj(at)ketky.fi

 

 

Varapuheenjohtaja
Kristiina Ruokoja
pj(at)ketky.fi

 

Miika Nurminen

Rahastonhoitaja
Miika Nurminen
raha(at)ketky.fi

 

Katri Lahtinen

Sihteeri
Katri Lahtinen

 

Ville Haapsaari

Jäsen
Ville Haapsaari

 

Jouni Huotari

Jäsen
Jouni Huotari

 

Toimet

Hallituksen jäsenten vastuualueet ja tehtävät määritellään vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja pitää yhteyttä TIVIAan sekä osallistuu liittoyhteisön toiminnan kehittämiseen. Tehtäviin kuuluu myös yhdistyksen toiminnan suunnittelu ja koordinointi.

Sihteeri

Sihteerin tehtäviin kuuluu laatia pöytäkirjat johtokunnan kokouksista ja huolehtia yhdistyksen postista.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu hoitaa yhdistyksen päivittäisiin raha-asioihin liittyviä tehtäviä; mm. yhdistyksen laskujen maksaminen, avustaminen talousseurannassa ja kirjanpidosta vastaaminen.

Yritys- ja opiskelijavastaavat

Henkilöiden tehtäviin kuuluu luoda ja ylläpitää hyviä yhteistyösuhteita paikallisten yritysten, oppilaitosten, korkeakoulujen sekä opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa.

Vanhat hallitukset

Aiempien vuosien hallitukset löydät Historia -osiosta.