TIVIA Keski-Suomen hallitus valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan vuosittain järjestettävässä syyskokouksessa. Koko hallituksen tavoittaa osoitteesta hallitus(at)ketky.fi

Hallitus 2021

Puheenjohtaja

Paula Puhilas
pj(at)ketky.fi

 

Varapuheenjohtaja
Antti Paajoki
pj(at)ketky.fi

 

Rahastonhoitaja
Miika Nurminen
raha(at)ketky.fi

 

Sihteeri
Tapani Krats

 

Opiskelijayhteistyö
Jaakko Kaski

 

Yritysyhteistyö
Jaana Kuula

 

Jäsen
Markku Hänninen

Toimet

Hallituksen jäsenten vastuualueet ja tehtävät määritellään vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja pitää yhteyttä TIVIAan sekä osallistuu liittoyhteisön toiminnan kehittämiseen. Tehtäviin kuuluu myös yhdistyksen toiminnan suunnittelu ja koordinointi.

Sihteeri

Sihteerin tehtäviin kuuluu laatia pöytäkirjat johtokunnan kokouksista ja huolehtia yhdistyksen postista.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu hoitaa yhdistyksen päivittäisiin raha-asioihin liittyviä tehtäviä; mm. yhdistyksen laskujen maksaminen, avustaminen talousseurannassa ja kirjanpidosta vastaaminen.

Yritys- ja opiskelijavastaavat

Henkilöiden tehtäviin kuuluu luoda ja ylläpitää hyviä yhteistyösuhteita paikallisten yritysten, oppilaitosten, korkeakoulujen sekä opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa.

Vanhat hallitukset

Aiempien vuosien hallitukset löydät Historia -osiosta.