TIVIA Keski-Suomi on vuonna 2011 perustanut stipendirahaston, josta jaetaan vuosittain tunnustuspalkintoja ansioituneille keskisuomalaisille informaatio- ja viestintäteknologian alan opinnäytetöiden ja muiden tietotöiden tekijöille.

Stipendirahaston tavoitteena on palkita laadukkaita ja oivaltavia informaatio- ja viestintäteknologia-alan opinnäytteitä ja muita töitä (esim. tuotteet, kehityshankkeet, konseptit) keskisuomalaisissa oppilaitoksissa, yrityksissä, viranomaisorganisaatioissa ja muissa yhteisöissä, sekä samalla osaltaan edistää ICT-alan kehittymistä, osaamista ja näkyvyyttä Keski-Suomessa. Tunnustuspalkintoja pyritään jakamaan vuosittain yhdestä kolmeen kappaletta. Stipendien määrän ja suuruuden päättää TIVIA Keski-Suomen hallituksen koolle kutsuma stipenditoimikunta tehtyjen esitysten perusteella.

TIVIA Keski-Suomi on aiemmalta nimeltään Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry (muutos tehty syyskokouksessa 2019).

Kuva tunnustuspalkintojen jaosta vuodelta 2017

Tunnustuspalkintojen haku 2021

Teema

Vuoden 2021 tunnustuspalkintojen teemana on digitaalinen transformaatio. Kulunut vuosi 2020 avasi monia uusia mahdollisuuksia tehostaa ja muuttaa toimintaa digitaalisin keinoin. Digitalisaation on toivottu myös pienentävän yhteiskunnan hiilijalanjälkeä, samalla kun alati kasvavan konesalitarpeen on väitetty pahentavankin sitä. Haluammekin kannustaa tuomaan hakemuksissa esille uusimpia digitaalisia ratkaisuja ja ideoita miltä tahansa sovellus- ja toimialoilta. Palkittavaksi ehdotetut työt voivat olla eri koulutusasteilla tehtyjä opinnäyte- ja lopputöitä, harjoitteluraportteja tms. tutkitusta tai testatusta asiasta tehtyjä dokumentaatioita. Myös kokemukset ja dokumentaatio uuden tyyppisestä digitalisaation eteenpäin viemisestä työelämässä millä tahansa alalla ovat erittäin tervetulleita. Samoin laajemmat yhteiskunnalliset tai muut makrotason muutoksia ja digitalisaation vaikutuksia käsittelevät tutkimukset ovat toivottavia. Innovaatioiden, menestystarinoiden ja hyvien käytänteiden ohella otamme vastaan myös kriittisempiä esityksiä ja perusteltuja selvityksiä siitä, miksi jokin digitaalinen muutos ei kenties ole onnistunut toivotulla tavalla. Palkittavaksi pyydetään esittämään tästä hetkestä noin vuoden sisällä raportoituja tai valmistuneita toimenpiteitä ja töitä. Voit myös esittää palkittavaksi mitä tahansa muuta ansiokasta IT-aiheista opinnäytettä tms. tekoa tai työtä.

Hakuohje

Hakuaika (22.3. – 25.4.2021) on päättynyt.

Palkinnot jaetaan syksyllä 2021. Kaikille osallistuneille ilmoitetaan päätöksistä sähköpostilla. Palkittaviin henkilöihin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Palkittujen stipendiaattien toivotaan pitävän aiheestaan lyhyen (15min) esitelmän Tivia Keski-Suomen tapahtumassa erikseen sovittuna ajankohtana.

Lisätietoja

Paula Puhilas
Puheenjohtaja
Tivia Keski-Suomi
pj@ketky.fi

Jaetut tunnustuspalkinnot

Alla luetellaan tunnustuspalkintojen saajia vuosittain

2019

Stipendit

 • Joni Korpihakola, Tutkimuksen tai käytännön kannalta merkittäviä ICT-aiheinen opinnäytetyö, (Forecasting Nord Pool’s Day-ahead hourly spot prices in Finland)
 • Shareway Oy, Oppilaitoslähtöinen ICT-alan startup-yritys

Kunniamaininnat

 • Zaibatsu Interactive, Oppilaitoslähtöinen ICT-alan startup-yritys
 • Eemil Ahonen, nuori kyky (Ensimmäinen keskisuomalainen opiskelija ohjelmistotuotannon ammattitaidon MM-kilpailussa)
 • Valtteri Koskivuori, nuori kyky (Ohjelmistoprojekti, C-ray)
 • Nikolay Kuznetsov, merkittävä työelämä/ura-maininta (Matematiikan, mekaniikan ja tietotekniikan läpimurtotulokset sekä koulutusyhteistyö)

2018

Tunnustuspalkintoja ei jaettu.

2017

Vuoden 2017 tunnustuspalkintojen teemana oli Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi suomalaisen ja erityisesti keskisuomalaisen ICT-alan kehitys, vahvuudet ja kyky uudistua muuttuvassa yhteiskunnassa.

Tunnustuspalkinnot

 • Artturi Juvonen, IT-alan opinnäytetyö (Kuluttajaohjelmistoradion käyttäminen TETRA-järjestelmän viestitiedusteluun)
 • Lari Lantela, IT-alan opinnäytetyö (Web-sovellustason palomuuri osana kerroksellista suojausarkkitehtuuria)

Kunniamaininnat

 • Jyväskylän Huoneteatteri (yli 50-vuotisesta aktiivisesta toiminnasta ja digitaalisten elementtien hyödyntämisestä)
 • Pekka Neittaanmäki, työelämän tunnustuspalkinto (elämäntyöstä Jyväskylän yliopiston IT-koulutuksessa sen koko 50-vuotisen historian aikana)

2016

Teemavuotena Ketky ry halusi nostaa esiin Tikkakoskella toimivan Ilmasotakoulun merkityksen Keski-Suomen maakunnalle ja koko maalle tärkeänä turvallisuus- ja IT-alan korkeakoululaitoksena.

Tunnustuspalkinnot

 • Mika Nieminen, Työelämän IT-tunnustuspalkinto (Ilmavoimien kadettien verkkotyötilojen ja verkko-opetuksen kehittäminen)
 • Antti Kortelainen, Paras IT-alan opinnäytetyö (Ilma-aluksiin kohdistuvia kyberuhkia käsittelevä pro gradu -tutkielma)
 • Mika Lehtinen, Jyväskylän yliopiston paras IT-alan opinnäytetyö (Selainpohjaisten ohjelmien tietoturvaa käsittelevä pro gradu -tutkielma)

Kunniamaininnat

 • Johanna Hänninen (Kyberfyysisten järjestelmien ja palveluiden arvon yhteisluontia business-to-business -kontekstissa käsittelevä pro gradu -tutkielma)

2015

Tunnustuspalkinnot

 • Pasi Hulkko, Insinöörityö (Avoimen lähdekoodin puhelinkeskussovellusten implementaatio)
 • Maj-Lis Rantala, Maisterityö (IT-teknologiaa ikääntyvien kotona asumista turvaamassa)
 • Henri Pirkkalainen, Väitös (Globally distributed knowledge sharing in social software environments: barriers and intervention)

Kunniamaininnat

 • Marko Rintamäki
 • Jaana Kuula
 • Magister Solutions Oy

2014

Tunnustuspalkinnot

 • Juho Myllys, Insinöörityö (Keskitetyn käyttäjähallinan suunnittelu ja toteuttaminen Kansaneläkelaitoksen aktiivilaitteisiin)
 • Juha Soikkeli, Maisterityö (Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän vaikuttavuuden seuranta Balanced Scorecardilla)
 • Markus Salo, Väitös (Explaining User’s Critical Incidents of Physical Mobile Interactions)
 • Magister Solutions Oy, Innovatiivisuus (Discovering knowledge in various applications with a novel hyperspectral imager)

2013

Tunnustuspalkinnot

 • Tuomo Korhonen (Mobiilin kriisiviestinnän kehittämis- ja testaustyö)

Kunniamaininnat

 • Jari Alamaa
 • Olli Kauppinen
 • Janne Riekkinen

2012

Tunnustuspalkinnot

 • Tomi Leinonen, opinnäytetyö (Stresstech Oy: Stresstech 1000 – Testausjärjestelmä mittalaitteiden testaamiseen)

Kunniamaininnat

 • Janne Saarela
 • Vimention-tiimi

2011

Tunnustuspalkinnot

 • Ismo Pellikka (Innovatiivinen toimintakonsepti biovarantojen arviointiin miehittämättömästä lennokista käsin)
 • Mikko Huumonen (Mobiilisovellus poliisin keskinäiseen tilannetietoisuusviestintään kenttäolosuhteissa)

Kunniamaininnat

 • Ritva-Liisa Järvelä
 • Antti-Jussi Lakanen