TIVIA Keski-Suomi on vuonna 2011 perustanut stipendirahaston, josta jaetaan vuosittain tunnustuspalkintoja ansioituneille keskisuomalaisille informaatio- ja viestintäteknologian alan opinnäytetöiden ja muiden tietotöiden tekijöille.

Stipendirahaston tavoitteena on palkita laadukkaita ja oivaltavia informaatio- ja viestintäteknologia-alan opinnäytteitä ja muita töitä (esim. tuotteet, kehityshankkeet, konseptit) keskisuomalaisissa oppilaitoksissa, yrityksissä, viranomaisorganisaatioissa ja muissa yhteisöissä, sekä samalla osaltaan edistää ICT-alan kehittymistä, osaamista ja näkyvyyttä Keski-Suomessa. Tunnustuspalkintoja pyritään jakamaan vuosittain yhdestä kolmeen kappaletta. Stipendien määrän ja suuruuden päättää TIVIA Keski-Suomen hallituksen koolle kutsuma stipenditoimikunta tehtyjen esitysten perusteella.

TIVIA Keski-Suomi on aiemmalta nimeltään Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry (muutos tehty syyskokouksessa 2019).

Kuva tunnustuspalkintojen jaosta vuodelta 2017

Tunnustuspalkintojen haku 2023

Teema

Vuoden 2023 tunnustuspalkintojen teema julkistetaan piakkoin.

Hakuohje

Hakuaika- ja ohjeet julkistetaan pian.

Palkittujen stipendiaattien toivotaan pitävän aiheestaan lyhyen (15min) esitelmän Tivia Keski-Suomen tapahtumassa erikseen sovittuna ajankohtana.

Lisätietoja

Paula Puhilas
Puheenjohtaja
Tivia Keski-Suomi
pj@ketky.fi

Jaetut tunnustuspalkinnot

Alla lueteltu tunnustuspalkintojen saajat vuosittain

2022

Tunnustuspalkintoja ei jaettu.

2021

Tunnustuspalkinnot, opinnäytetyöt

 • Niko Ålander, JAMK (Automating vulnerability assessment tools and procedures: Security audit solution for small organizations)

Tunnustuspalkinnot, digitalisaation edistäminen

 • Ilmasotakoulun korkeakoulutus-ja täydennyskoulutusosasto (Puolustusvoimien oppimisympäristöjen digitalisaation kehitys ja sotilaallisen etäopetuksen konsepti)
 • Chihiro Watanabe (Pitkäjänteisestä tutkimus- ja opetustyöstä Jyväskylän yliopistossa liittyen globaaliin digimurrokseen ja digitaalisiin palvelualustoihin)

2019/2020

Tunnustuspalkinnot

 • Joni Korpihakola, Tutkimuksen tai käytännön kannalta merkittäviä ICT-aiheinen opinnäytetyö, (Forecasting Nord Pool’s Day-ahead hourly spot prices in Finland)
 • Shareway Oy, Oppilaitoslähtöinen ICT-alan startup-yritys

Kunniamaininnat

 • Zaibatsu Interactive, Oppilaitoslähtöinen ICT-alan startup-yritys
 • Eemil Ahonen, nuori kyky (Ensimmäinen keskisuomalainen opiskelija ohjelmistotuotannon ammattitaidon MM-kilpailussa)
 • Valtteri Koskivuori, nuori kyky (Ohjelmistoprojekti, C-ray)
 • Nikolay Kuznetsov, merkittävä työelämä/ura-maininta (Matematiikan, mekaniikan ja tietotekniikan läpimurtotulokset sekä koulutusyhteistyö)

2018

Tunnustuspalkintoja ei jaettu.

2017

Vuoden 2017 tunnustuspalkintojen teemana oli Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi suomalaisen ja erityisesti keskisuomalaisen ICT-alan kehitys, vahvuudet ja kyky uudistua muuttuvassa yhteiskunnassa.

Tunnustuspalkinnot

 • Artturi Juvonen, IT-alan opinnäytetyö (Kuluttajaohjelmistoradion käyttäminen TETRA-järjestelmän viestitiedusteluun)
 • Lari Lantela, IT-alan opinnäytetyö (Web-sovellustason palomuuri osana kerroksellista suojausarkkitehtuuria)

Kunniamaininnat

 • Jyväskylän Huoneteatteri (yli 50-vuotisesta aktiivisesta toiminnasta ja digitaalisten elementtien hyödyntämisestä)
 • Pekka Neittaanmäki, työelämän tunnustuspalkinto (elämäntyöstä Jyväskylän yliopiston IT-koulutuksessa sen koko 50-vuotisen historian aikana)

2016

Teemavuotena Ketky ry halusi nostaa esiin Tikkakoskella toimivan Ilmasotakoulun merkityksen Keski-Suomen maakunnalle ja koko maalle tärkeänä turvallisuus- ja IT-alan korkeakoululaitoksena.

Tunnustuspalkinnot

 • Mika Nieminen, Työelämän IT-tunnustuspalkinto (Ilmavoimien kadettien verkkotyötilojen ja verkko-opetuksen kehittäminen)
 • Antti Kortelainen, Paras IT-alan opinnäytetyö (Ilma-aluksiin kohdistuvia kyberuhkia käsittelevä pro gradu -tutkielma)
 • Mika Lehtinen, Jyväskylän yliopiston paras IT-alan opinnäytetyö (Selainpohjaisten ohjelmien tietoturvaa käsittelevä pro gradu -tutkielma)

Kunniamaininnat

 • Johanna Hänninen (Kyberfyysisten järjestelmien ja palveluiden arvon yhteisluontia business-to-business -kontekstissa käsittelevä pro gradu -tutkielma)

2015

Tunnustuspalkinnot

 • Pasi Hulkko, Insinöörityö (Avoimen lähdekoodin puhelinkeskussovellusten implementaatio)
 • Maj-Lis Rantala, Maisterityö (IT-teknologiaa ikääntyvien kotona asumista turvaamassa)
 • Henri Pirkkalainen, Väitös (Globally distributed knowledge sharing in social software environments: barriers and intervention)

Kunniamaininnat

 • Marko Rintamäki
 • Jaana Kuula
 • Magister Solutions Oy

2014

Tunnustuspalkinnot

 • Juho Myllys, Insinöörityö (Keskitetyn käyttäjähallinan suunnittelu ja toteuttaminen Kansaneläkelaitoksen aktiivilaitteisiin)
 • Juha Soikkeli, Maisterityö (Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän vaikuttavuuden seuranta Balanced Scorecardilla)
 • Markus Salo, Väitös (Explaining User’s Critical Incidents of Physical Mobile Interactions)
 • Magister Solutions Oy, Innovatiivisuus (Discovering knowledge in various applications with a novel hyperspectral imager)

2013

Tunnustuspalkinnot

 • Tuomo Korhonen (Mobiilin kriisiviestinnän kehittämis- ja testaustyö)

Kunniamaininnat

 • Jari Alamaa
 • Olli Kauppinen
 • Janne Riekkinen

2012

Tunnustuspalkinnot

 • Tomi Leinonen, opinnäytetyö (Stresstech Oy: Stresstech 1000 – Testausjärjestelmä mittalaitteiden testaamiseen)

Kunniamaininnat

 • Janne Saarela
 • Vimention-tiimi

2011

Tunnustuspalkinnot

 • Ismo Pellikka (Innovatiivinen toimintakonsepti biovarantojen arviointiin miehittämättömästä lennokista käsin)
 • Mikko Huumonen (Mobiilisovellus poliisin keskinäiseen tilannetietoisuusviestintään kenttäolosuhteissa)

Kunniamaininnat

 • Ritva-Liisa Järvelä
 • Antti-Jussi Lakanen