Hakuaikaa jatkettu – Vuoden 2021 tunnustuspalkinnot nyt haettavana

Tivia Keski-Suomen stipendirahaston vuosittainen tunnustuspalkintojen haku on avoinna. Esityksiä voivat tehdä yksityishenkilöt, oppilaitokset, yritykset ja muut organisaatiot ja yhteisöt.

Stipendirahaston tavoitteena on palkita laadukkaita ja oivaltavia informaatio- ja viestintäteknologia-alan opinnäytteitä ja muita töitä (esim. tuotteet, kehityshankkeet, konseptit) keskisuomalaisissa oppilaitoksissa, yrityksissä, viranomaisorganisaatioissa ja muissa yhteisöissä, sekä samalla osaltaan edistää ICT-alan kehittymistä, osaamista ja näkyvyyttä Keski-Suomessa. Tunnustuspalkintoja pyritään jakamaan vuosittain yhdestä kolmeen kappaletta. Stipendien määrän ja suuruuden päättää TIVIA Keski-Suomen hallituksen koolle kutsuma stipenditoimikunta tehtyjen esitysten perusteella.

Vuoden 2021 tunnustuspalkintojen teemana on digitaalinen transformaatio. Kulunut vuosi 2020 avasi monia uusia mahdollisuuksia tehostaa ja muuttaa toimintaa digitaalisin keinoin. Digitalisaation on toivottu myös pienentävän yhteiskunnan hiilijalanjälkeä, samalla kun alati kasvavan konesalitarpeen on väitetty pahentavankin sitä. Haluammekin kannustaa tuomaan hakemuksissa esille uusimpia digitaalisia ratkaisuja ja ideoita miltä tahansa sovellus- ja toimialoilta. Palkittavaksi ehdotetut työt voivat olla eri koulutusasteilla tehtyjä opinnäyte- ja lopputöitä, harjoitteluraportteja tms. tutkitusta tai testatusta asiasta tehtyjä dokumentaatioita.

Myös kokemukset ja dokumentaatio uuden tyyppisestä digitalisaation eteenpäin viemisestä työelämässä millä tahansa alalla ovat erittäin tervetulleita. Samoin laajemmat yhteiskunnalliset tai muut makrotason muutoksia ja digitalisaation vaikutuksia käsittelevät tutkimukset ovat toivottavia. Innovaatioiden, menestystarinoiden ja hyvien käytänteiden ohella otamme vastaan myös kriittisempiä esityksiä ja perusteltuja selvityksiä siitä, miksi jokin digitaalinen muutos ei kenties ole onnistunut toivotulla tavalla. Palkittavaksi pyydetään esittämään tästä hetkestä noin vuoden sisällä raportoituja tai valmistuneita toimenpiteitä ja töitä. Voit myös esittää palkittavaksi mitä tahansa muuta ansiokasta IT-aiheista opinnäytettä tms. tekoa tai työtä.

Tivia Keski-Suomi ry:n stipenditoimikunta toivoo hakemuksia teemaan liittyen lyhyen saatetekstin kera. Alkuperäinen hakuaika on 22.3.–18.4.2021, jota jatketaan viikolla sunnuntaihin 25.4 asti. Lisätietoja ja hakuohjeet löytyvät sivulta: https://tiviakeskisuomi.fi/stipendirahasto/