Vuoden 2021 tunnustuspalkinnot jaettu

TIVIA Keski-Suomen vuoden 2021 tunnustuspalkintojen teemana oli digitaalinen transformaatio. Stipenditoimikunta päätyi tähän teemaan, koska vuosi 2020 avasi monia uusia mahdollisuuksia tehostaa ja muuttaa toimintaa digitaalisin keinoin. Halusimme kannustaa tuomaan hakemuksissa esille uusimpia digitaalisia ratkaisuja ja ideoita miltä tahansa sovellus-ja toimialoilta. Opinnäytetöiden lisäksi haettiin esityksiä tunnustuspalkintojen saajiksi henkiöitä, jotka ovat ansiokkaasti tehneet töitä digitalisaation edistämiseksi.Saapuneiden esitysten perusteella tunnustuspalkintoja jaettiin kahdessa eri kategoriassa: opinnäytetyöt ja digitalisaation edistäminen.

Opinnäytetöiden kategoriassa parhaana vuoden 2021 opinnäytetyönä palkittiin Niko Ålander Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tieto-ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmasta. Opinnäytetyössään ”Automating vulnerability assessment tools and procedures: Security audit solution for small organizations” Ålander rakensi vaihtoehtoisen tietoturvatarkastuksiin käytettävän palvelun, joka hintansa puolesta olisi saatavilla pienillekin yrityksille. Tällä on erityistä merkitystä, koska digitalisaation aikakaudella tietoturvan tulee olla helposti testattavissa kaikenkokoisten yritysten toimesta. Niko Ålanderille myönnettiin näillä perustein kunniakirja ja siihen liittyvä tunnustuspalkinto TIVIA Keski-Suomen ”Digitaalinen transformaatio” -seminaarissa 5.4.2022.

Digitaalisaation edistäminen -kategoriassa palkittiin kaksi erillistä tahoa. Tikkakoskella sijaitsevan Ilmasotakoulun korkeakoulutus-ja täydennyskoulutusosasto palkittiin kunniakirjalla liittyen Puolustusvoimien oppimisympäristöjen digitalisaation kehityksestä. Vuonna 2021 toteutetussa hankkeessa Ilmasotakoulun sotilaallinen koulutus muunnettiin koronan myötä vastaamaan uusia tarpeita esimerkiksi etäkoulutuksessa, ja sittemmin muuntautumisen hyvät käytänteet, kuten Digiklinikka, ovat levinneet myös muihin Puolustusvoimien sotilasopetuslaitoksiin. Toisena tässä kategoriassa palkittiin professori Chihiro Watanabe. Professori Watanabe palkittiin kunniakirjalla pitkäjänteisestä tutkimus-ja opetustyöstä Jyväskylän yliopistossa liittyen globaaliin digimurrokseen ja digitaalisiin palvelualustoihin. Hän on toiminut mm. tutkimusprofessorina Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnassa, luennoijana, väitöskirjaohjaajana sekä on työllään ja kansainvälisillä verkostoillaan vienyt digitalisaatiota ja sen ilmiöiden ymmärtämistä merkittävästi eteenpäin.

TIVIA Keski-Suomi onnittelee kaikkia palkittuja! Aiempien vuosien palkitut löytyvät stipendiarkistosta.