Vuodet 1972-1979

1972

1960-luvun lopussa tietotekniikan kiinnostus, osaaminen ja tietokoneiden määrä kasvoi nopeasti Keski-Suomessa. Esimerkiksi SOK Vaajakosken tehtailla otettiin käyttöön ensimmäinen tietokone (IBM360/20) vuonna 1966. Hyvänä osoituksena keski-suomalaisen tietojenkäsittelyn kiinnostavuudesta jo 1970-luvun alussa oli toisen tuoreen tietojenkäsittelyliittoon kuuluvan yhdistyksen, Imatran tietojenkäsittely-yhdistyksen (ITKY), vierailu SOK Vaajakoskella ja Valmet Rautpohjassa vuonna 1972. Suomessa oli syntynyt tarve paikallisille, ja tässä tapauksessa keski-suomalaiselle tietojenkäsittely-yhdistykselle.

Tietojenkäsittelyliitto ry:n Keski-Suomen Jyväskylän paikallisyhdistyksen perustamiskokous järjestettiin 29.09.1972 suunnittelutoimikunnan kokoonkutsumana. Sen johtajana toimi Esa K. Suomela. Kokous pidettiin Jyväskylän Klubilla kolmenkymmenenseitsemän osanottajan läsnäollessa. Kokouksen osanottajia ja samalla yhdistyksen perustajajäseniä olivat:

Esa K. Suomela, SOK
Leo Miettinen, SOK
Pekka Soivio, SOK
Kauko Laitinen, Keskisuomalainen
Taisto Vaaralahti, SOK
Jyrki Kolhinen, SOK
Olli Teno, K-S Puhelin Oy
Tauno Rantanen, Tieto-Jyvä Oy
Paul Sahrberg, IBM
Paavo Salmela, VTKK
Hannu Ruuskanen, VTKK
Pentti Tiainen, VTKK
Heikki Niemi, Verohallinto
Erkki Ohvanainen, VTKK
Reino Kujala, VTKK
Risto Palmu, ARE Oy
Juha Kainulainen, ARE Oy
Heikki Laitinen, Yliopisto
Åke Karvinen, Valmet Oy
Martti Tolamo, Valmet Oy
Martti Hakala, Valmet Oy
Ari Hagfors, Valmet Oy
Marja-Liisa Siekkinen, Valmet Oy
Elvi Vihtamäki, Valmet Oy
Pekka Aho, Yliopisto
Aarni Perko, Yliopisto
Eero Hortanainen, Oy Wilhelm Schauman
Seppo Polojärvi, Yliopisto
Veikko Melkinen, Oro Oy
Esko Hillebrandt, Yliopisto
Eero Rautiainen, Yliopisto
Lavar Lahtinen, Dumppi Ry
Juhani Malmberg, Dumppi Ry
Ilari Taulio, IBM
Sirpa Pasanen, Tieto-Jyvä Oy
Seppo Tiitta, Tieto-Jyvä Oy
Jyrki Ahola, Are Oy
Veli Aromaa, SOK

Osanottajista monet olivat paikallisen elinkeinoelämän silloisia tai nykyisiä vaikuttajia. Tästä joukosta valikoitui tulevina vuosina myös moni hallituksen jäsen. Ilahduttavaa oli myöskin Dumpin jäsenten jo tuolloin alkanut kiinnostus ja osallistuminen Ketkyn toimintaan.

Puheenjohtaja: Esa K. Suomela
Johtokunnan jäsenet: Erkki Ohvanainen, Tauno Rantanen, Pekka Aho, Juha Kainulainen, Åke Karvinen

Toiminta

Johtokunta kokoontui kolme kertaa. Jäsenmaksu henkilöjäsenille määriteltiin 15 markkaan ja liikejäsenille 150 markkaan. Yhdistys rekisteröidään ja sille anotaan Tietojenkäsittelyliiton jäsenyyttä. Yhdistyksen tulevia toimintalinjauksia suunnitellaan. Jäsenmäärä kasvoi ensimmäisen vuoden loppuun mennessä kuuteenkymmeneen.

1973

Puheenjohtaja: Esa K. Suomela
Johtokunnan jäsenet: Erkki Ohvanainen, Tauno Rantanen, Pekka Aho, Juha Kainulainen, Åke Karvinen

Toiminta

Ensimmäisen kokonaisen vuoden toiminnalle oli hyvä pohja. Olivathan monet jäsenet yrityksiensä tietojenkäsittelyn vaikuttajia ja tämä tarjosi vastavuoroisille vierailuille erinomaiset mahdollisuudet.

Johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa. Jäsenille järjestettiin kevät- ja syyskokous. ATK-instituutin Miikka Jahnukainen luennoi aiheesta: ”ATK-koulutuksen tarve ja lisäkoulutus”. Paavo Paananen järjesti esitelmän aiheesta: ”Tosiaikakäsittelyn tukiohjelmistot”. Ketkyn jäsenet vierailivat SOK Vaajakosken tehtailla, jossa tutustuttiin tehtaaseen ja automaattiseen tietojenkäsittelyyn. Yksi vierailun kohokohdista oli tutustuminen Jyväskylän Suurajojen tuloslaskentaan, joka tuolloin hoidettiin siellä. Leo Miettisen 1960-luvulla kehittämä sovellus herätti laajaa kiinnostusta medioissa jopa Suomen ulkopuolella. Keskisuomalaisen vierailulla mukanaolijat saivat kuulla ATK-lomakkeiden suunnittelusta, ladonnasta ja painamisesta. Vierailu Jyväskylän Tietojenkäsittelyopin laitokselle ja laskentakeskukseen. Vierailu Valmet Rautpohjaan ja tutustuminen yrityksen tietojenkäsittelyyn. Jäsenistölle järjestettiin saunailta Laajavuoressa, jossa tarjolla oli olutta ja makkaraa.

1974

Puheenjohtaja: Paavo Salmela
Johtokunnan jäsenet: P. Aho, J. Kainulainen, Å. Karvinen, K. Laitinen, L. Miettinen, T. Rantanen, O. Teno

Toiminta

Johtokunta kokoontui kahdeksan kertaa. Jäsenille järjestettiin kevät- ja syyskokous. Pentti Kerola luennoi Jyväskylän Yliopistolla aiheesta: ”Yritysten ohjausjärjestelmät”. Nokia Elektroniikka esitteli osituskäyttöjärjestelmää ja sen käyttömahdollisuuksia. Ketky järjesti vuoden aikana vierailuja seuraaviin yrityksiin: VTKK, Tieto-Jyvä Oy, Oy Wilhelm Schauman AB. Jäsenistön yhteinen matka Leningradiin, jossa tutustuttiin muun muassa sikäläiseen tietokonekeskukseen. Yrityksen jäsenet kokoontuivat rikospoliisin soppimajalle 23.09.1974 saunomaan, syömään makkaraa ja juomaan olutta.

1975

Puheenjohtaja: Seppo Laitinen
Johtokunnan jäsenet: H. Laitinen, S. Matikainen, L. Miettinen, H. Salminen, M-L. Siekkinen, O. Teno

Toiminta

Johtokunta kokoontui yksitoista kertaa. Jäsenille järjestettiin kevät- ja syyskokous. Tietojenkäsittelyopin laitoksen kanssa yhteisesti järjestettyyn luentoon aiheesta: ”Tiedonhallinta” osallistui 71 henkilöä. ”ATK:n kehittyvät tiedonkeruumenetelmät” -luennolle osallistui noin 70 henkilöä. Ketky vieraili Puolustusvoimien ATK-laitoksella. Kaksi Ketkyn järjestämää jäsenistön liikuntapäivää. Lentopallopuulaaki järjestetään jäsenistön kesken ensimmäistä kertaa. Ketky kehittää yhteyshenkilöjärjestelmän. Siinä Ketkyn jäsen toimii yhteyshenkilönä myös omaan yritykseensa ja näin helpottaa kanssakäymistä. Järjestelmän avulla on helppo vaihtaa ajatuksia ja saada yritysmaailman näkemyksiä kuulluiksi myös Ketkyssä.

1976

Puheenjohtaja: Kari Keskiväli
Johtokunnan jäsenet: K. Honkasalo, S. Kilpinen, S. Matikainen, J. Nukari, H. Nuutinen, J. Sovinen, S. Tiitta.

Toiminta

Hallitus kokoontui ja jäsenille järjestettiin kevät- ja syyskokous. ”Käytön kehitysnäkymiä” -luento, jossa oli 70 osallistujaa. ”Yritysjohto ja ATK:n tuottava hyväksikäyttö” -esitelmä. ”Päätteet yrityksen tietojenkäsittelyssä” –luento. Pientietokonekerho perustetaan. Ketky järjesti vierailuja Nokia Oy:n laskentakeskukseen, Valmetille ja Gummerukselle. Messumatka Tukholmaan järjestettiin. Jäsenistö virkistyi teatterikäynnillä Tampereen Työväenteatteriin. Samalla tutustuttiin Pitkyyn. Lentopallopuulaaki järjestetään toisen kerran. Sen voitti VTKK:n joukkue.

1977

Puheenjohtaja: Kari Keskiväli
Johtokunnan jäsenet: Asta Frondelius, Seppo Matikainen, Jussi Nukari, Heikki Nuutinen, Jorma Sovinen, Seppo Tiitta, Marja-Liisa Siekkinen, Juhani Suonpää

Toiminta

Johtokunta kokoontui kaksitoista kertaa. Jäsenille järjestettiin kevät- ja syyskokous. Ketky täytti vuosia ja juhli komeasti Jyväshovissa viisivuotisjuhlissaan. ”Tosiaikainen tietojenkäsittely”-luento, jossa 78 osanottajaa. ”ATK:n asema yrityksessä 80-luvulla”-luento, jossa 25 osanottajaa. ATK-yhteystehtävien kehittämispäivä. Teemailta aiheesta ”Mikä on pientietokone”. Ketky järjesti vierailuja ja tutustumistapahtumia seuraaviin: Itky ry, Ovako Oy, Enso-Gutzeit Oy. Lentopallopuulaaki järjestettiin kolmannen kerran. Voittajaksi selviytyi Latekon joukkue. Ketky järjesti pyöräretken ja keilailukilpailun.

1978

Puheenjohtaja: Asta Frondelius
Johtokunnan jäsenet: Kari Honkasalo, Jussi Nukari, Heikki Nuutinen, Marja-Liisa Siekkinen, Juhani Suonpää, Seppo Tiitta

Toiminta

Johtokunta kokoontui ja jäsenille järjestettiin kevät- ja syyskokous. Ketky järjesti ensimmäiset Pientietokonepäivät (messut), jossa oli yksitoista näytteilleasettajaa. Ketky järjesti myös Tekstinkäsittelypäivän, jossa oli viisi näytteilleasettajaa. Minikerho esitteli erilaisia tietokoneita. Ketky järjesti vierailuja seuraaviin: Tietosavo Oy ja Kuopion Korkeakoulu, VTKK, Valio. Lentopallopuulaaki järjestettiin neljännen kerran. Voittajaksi tällä kertaa selviytyi Verohallituksen joukkue. Ketky järjesti virkistystoimintoina liikuntapäivän, lauluillan ja keilailukilpailun.

1979

Puheenjohtaja: Asta Frondelius
Johtokunnan jäsenet: Kari Honkasalo, Jussi Nukari, Heikki Nuutinen, Marja-Liisa Siekkinen, Juhani Suonpää, Seppo Tiitta

Toiminta

Johtokunta kokoontui ja jäsenille järjestettiin kevät- ja syyskokous. Ketky järjesti ensimmäiset Pientietokonepäivät (messut), jossa oli yksitoista näytteilleasettajaa. Ketky järjesti myös Tekstinkäsittelypäivän, jossa oli viisi näytteilleasettajaa. Minikerho esitteli erilaisia tietokoneita. Ketky järjesti vierailuja seuraaviin: Tietosavo Oy ja Kuopion Korkeakoulu, VTKK, Valio. Lentopallopuulaaki järjestettiin neljännen kerran. Voittajaksi tällä kertaa selviytyi Verohallituksen joukkue. Ketky järjesti virkistystoimintoina liikuntapäivän, lauluillan ja keilailukilpailun.

Maailmalla tapahtunutta: Intel julkaisee 8086-mikroprosessorin.