Suomen Reikäkorttiyhdistys perustetaan 26.11.1953. Se muuttaa nimensä Tietokoneyhdistykseksi toiminnan vakiinnuttua.

Valtion tietokonekeskus (VTKK) perustetaan vuonna 1964 Eduskunnan 1.4.1964 hyväksymän lain pohjalta. Vuonna 1967 perustettiin Turun, Jyväskylän ja Oulun aluekeskus. Laskennan aluekeskukset suorittivat IBM 360/30 koneilla.

Jyväskylän Yliopiston Tietojenkäsittelynopin opetus ja tutkimus alkoivat vuonna 1967, kun ensimmäinen professuuri perustettiin Filosofiseen Tiedekuntaan. Alkuaikoina koulutuksesta vastasi kaksi henkilöä ja heidän vastuullaan oli noin kahdensadan opiskelijan innostunut joukko. Vuonna 1970 yliopistolla oli käytössään IBM 1130-tietokone. Vuonna 1971 kurssien aiheina olivat muun muassa Basic, Cobol ja Fortran.

Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella opiskelevien oma ainejärjestö Dumppi Ry perustettiin vuonna 1968.

Internet syntyy vuonna 1969 Yhdysvalloissa puolustusministeriön hankkeesta ja verkko nimetään ARPANETiksi.

Intelin kehittämästä ja vuonna 1971 julkaisemasta 4004-piiristä tuli maailman ensimmäinen mikroprosessori. Sitä käytettiin taskulaskimissa.

1970-luvulle tultaessa Tietokoneyhdistyksessä nähtiin tarve laajemman koko Suomen kattavan liittomuotoisen toiminnan perustamiseksi. Tämän vuoksi aiemmin käytössä ollut nimi vaihdettiin Tietotekniikan liitoksi. Ensimmäinen toimintavuosi uudella nimellä ja toimintamuodolla oli vuonna 1972. Silloin siihen kuului kymmenen jäsenyhdistystä, joista yhtenä oli Ketky.