Ketkyn hallitukset ovat vuosikymmenien aikana jakaneet tunnustusta, palkintoja ja rahaa erilaisille Keski-Suomalaisille tahoille. Jokainen aika on vaatinut omanlaisensa tukitoimenpiteet. Seuraava luettelo esittelee tähän päivään saakka käytetyt keinot ja jaetut palkinnot.

Viimeisin palkintomuoto on tunnustuspalkinnot vuonna 2011 perustetusta stipendirahastosta. Vuoden 2001 jälkeen jaetut stipendit, tunnustuspalkinnot ja kunniamaininnat löytyvät Stipendirahasto -osiosta.

Tietotekniikkapalkinto

Palkinnon nimi ja luovuttaja

Palkinnon nimi on Tietotekniikkapalkinto. Sen on perustanut Keski-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys vuonna 1986. Ketky vastaa kilpailun käytännön järjestelyistä ja myöskin huolehtii palkintojen jaosta.

Palkitsemisperusteet

Palkinto myönnetään yksityiselle henkilölle, joka omalla panoksellaan on vaikuttanut myönteisesti koko Keski-Suomen tietotekniikan edistämiseen ja tunnetuksi tekemiseen. Henkilö on omalla esimerkillään ja aktiivisella panoksellaan osoittanut käyttäytymistä, joka voi olla malliksi muille. Palkitsemisen peruste voi olla mikä tahansa tietetekniikkainnovaatio, tietotekniikan luova sovellutus, koulutustoimenpide, atk-sovellutuksen hyväksikäyttö tai muu vastaava toimenpide, joka voidaan osoittaa palkitsemisen arvoiseksi. Kyseessä voi olla työtehtäviin tai tietotekniikan harrastukseen liittyvä toimenpide.

Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluvat edustajat seuraavista laitoksista: Keski-Suomen lääninhallitus, Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen maakuntaliitto, Kauppa- ja teollisuusministeriön Keski-Suomen piiri, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen yrittäjät ry, Jyväskylän nuorkauppakamari ry ja Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys.

Palkinto

Tietotekniikkapalkinto on tunnustuspalkinto. Se oli suuruudeltaan 5000 – 10 000 markkaa per vuosi. Lisäksi Keski-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys voi luovuttaa muun, vuosittain erikseen päätettävän palkinnon.

Palkinto on jaettu seuraaville henkilöille:

 • 1986 Markku Suortamo. Toteuttanut tietotekniikan perusopetuskokeilun aikuisväestölle.
 • 1987 Eero Peltola. Tietotaajama-projektin ”isä” ja idearyhmän jäsen, Tietotekniikka -85 messut.
 • 1988 Seppo Tahvonen. Itumic Oy:n ja Cadmic Oy:n tietotekniikan hyväksikäyttö on esimerkillistä.
 • 1989 Timo Kovanen. Ansioitunut tietotekniikan kouluttaja pkt-yrityssektorilla.
 • 1990 Hannu Salminen. Merkittävä vaikuttaja tietoteknisen kehityksen edistämisessä Keski-Suomessa.
 • 1991 Jyrki Leijala. Ansioitunut Keuruulainen tietotekniikan lehtori ja kouluttaja.
 • 1992 Palkintoa ei myönnetty.
 • 1993 Palkintoa ei myönnetty. Toiminta lakkautettiin rahan puutteen vuoksi.

Tietotekniikan gradu-palkinto

Tietotekniikan gradu-palkinto

Tietotekniikan gradu-palkinto perustettiin vuonna 1987. Sen tarkoituksena on tukea Keski-Suomen alueella Keski-Suomalaisessa oppilaitoksessa tehtyä opinnäytetyötä, joka hyödyttää jollain tavalla paikallista yhteisöä.

Palkinnon ovat saaneet:

 • 1987 Marita Tolvanen pro gradu-tutkielmastaan ”Tietokannan hoidon organisointi”.
 • 1988 Jari Jokinen ja Marianne Siefen yhdessä tehdystä pro gradu -tutkielmasta.
 • 1989 Veikko Halttunen pro gradu-tutkielmastaan ”ATK-toiminnan strateginen merkitys – johtamisen näkökulma”.
 • 1990 Antero Taivalsaari pro gradu tutkielmastaan, jonka aiheena oli olio-ohjelmointi.
 • 1991 Kirsti Korhonen pro gradu tutkielmastaan, jonka aiheena oli 3D-sovellus aaltopahvipakkausten tietokone-avusteiseen suunnitteluun.
 • 1992 Janne Ropponen pro gradu tutkielmastaan, jonka aiheena oli riskienhallinta tietojärjestelmäprojektissa.
 • 1997 Simo Rossi ja Tero Sillander yhdessä tehdystä eximian arvoisesta gradusta. Sen aiheena oli ohjelmiston mallinnuksen periaatteet. Palkintoon saatiin 6000 markan avustus Tietotekniikan liitolta.

Tunnustukset

Kunnon Ketkyläinen

Kunnon Ketkyläinen -tunnustus perustettiin vuonna 1996. Sen tarkoituksena on kunnioittaa vuoden aikana eniten Ketkyn hyväksi tehnyttä Ketkyläistä tai Ketkyläisiä.

Tunnustuksen ovat saaneet:

 • 1996 Markku Jaatinen. 3000 markan arvoinen stipendi erinomaisesta työstä Ketkyläinen-lehden hyväksi.
 • 1997 Markku Koivisto ja Pasi Korhonen, jotka saivat tunnustuksen 25-vuotisjuhlan yhteydessä ansiokkaasta toiminnasta juhlavuonna.
 • 1998 Jukka Kervinen sai 2000 markan arvoisen stipendin erinomaisesta toiminnasta Ketkyn hallituksessa.

Ketkyn kunniajäsen

Kunniajäsenyyden ovat saaneet:

 • 1998 Riku Meskanen. Kunniajäsenyyden perusteena oli erinomaisten Unix-koulutuksien järjestäminen ketkyläisille.

Lahjoitukset

Dumppi Ry

 • 1988 Dumpin kokous- ja opintomatkoja tuettiin.
 • 1989 Dumpin Ouluun järjestettävän excursion matkakuluja tuettiin 2000 markalla. Kokonaisuudessaan Dumppia tuettiin vuoden aikana 5020 markalla.
 • 1990 Dumpille myönnettiin 3200 markan avustus matkakuluihin Turun Synergia-päiville.
 • 1990 Dumpille myönnettiin 500 markan apuraha Atk-yhteistoimintapäiviä varten.
 • 1991 Dumpille annettiin 5000 markan avustus kopiokoneen hankkimista varten. Lisäksi myönnettiin 2000 markan koroton laina.
 • 1992 Dumpin excursiota tuettiin taloudellisesti Oulun ATK-yhteistoimintapäiville. Dumppi maksoi 2000 markan suuruisen korottoman lainansa pois.
 • 1993 Dumppia tuettiin taloudellisesti 5000 markalla. Avustukset jakautuivat seuraavasti: 1139 markan suuruinen avustus tehdystä excursiosta eduskuntaan, tuki tehdystä excursiosta Tallinnaan ja tuki teatteri-illan järjestelyihin 1000 mk.
 • 1994 Dumppi ry:n 25-vuotisjuhlaa tuettiin taloudellisesti 1000 markalla. Yhteensä avustuksia myönnettiin vuoden aikana 3587 markan arvoisesti.
 • 1995 Dumppi anoi avustusta Helsingin excursioon 17.11.1995. Yhdistykselle myönnettiin 1500 markan avustus.
 • 1996 Dumpille myönnettiin 5000 markan suuruinen avustus.
 • 1997 Dumppi anoi 14.400 markan avustusta Viroon tehtävästä tutustumiskäynnistä. Yhdistykselle myönnettiin 5000 markan avustus.
 • 1998 Dumpin 30-vuotisjuhlaa tuettiin 8000 markalla.
 • 1999 Dumppi sai seminaaritilaisuuden järjestämiseen 1500 markan avustuksen. Sen aiheena oli ”Ensi vuosituhannen osaajat”.

Jyväskylän Kaupungin kirjasto

1988 Ketky lahjoitti 10 000 markan arvosta tuoreinta kotimaista ja ulkomaista tietokonekirjallisuutta Jyväskylän kaupungin kirjastolle jaettavaksi Jyväskylän kaupunginkirjaston eri toimipisteiden välillä. Vuoden 1988 hallitus haluaa kiinnittää huomion julkisten kirjastojen tärkeään rooliin tietoteknistä yhteiskuntaa rakennettaessa. Se toteaa lausunnossaan: ”Kirjojen lainauspalvelun lisäksi kirjasto voisi kehittää atk-ohjelmiston lainaus- ja ilmaisohjelmistojen jakelupalvelun”. 1990-luvulla tämänkaltaista ohjelmaa rakennettiinkin Jyväskylän kaupunginkirjastossa. Harvinaisen oikeaan tietotekniseen ennustukseen hallitus yltää lausunnossaan: ”Eikä yleisön käytössä oleva mikrotietokonekaan olisi ylellisyyttä”. Tosin tämä linjaus otettiin käyttöön valitettavasti vasta 1990-luvun jälkipuoliskolla.

Jyväskylän Täydennyskoulutuskeskus

 • 1993 Ketky tuki Jyväskylän täydennyskoulutuskeskuksen markkinatutkimusta ”Keski-Suomen tietojenkäsittely nyt ja tulevaisuudessa”.

Jyväskylän Sirius ry

 • 1999 2450 markkaa internet-operaattoripalvelun hankintaan (soittolinja) ja 300 markkaa oman internet-domainin hankintaan.
 • 2000 100 markkaa. Siriuksen toimintaa tuettiin maksamalla yhdistykselle varattu internet-verkkotunnusmaksu.
 • 2001 100 markkaa. Siriuksen toimintaa tuettiin maksamalla yhdistykselle varattu internet-verkkotunnusmaksu.
 • 2002 100 markkaa. Siriuksen toimintaa tuettiin maksamalla yhdistykselle varattu internet-verkkotunnusmaksu.
 • 2003 100 markkaa. Siriuksen toimintaa tuettiin maksamalla yhdistykselle varattu internet-verkkotunnusmaksu.

Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistys

 • 1986 Ketky tuki Ilari Tauliota maksamalla hänen tutustumismatkansa Saksan Münchenin tietojenkäsittelymuseoon.
 • 1988 Ketky tuki museohanketta. Hannu Salminen kutsuttiin mukaan museotoimikunnan jäseneksi.
 • 1999 Museolle lahjoitettiin digitaalikamera, jalusta ja muita tarvikkeita. Lahjoituksen arvo oli 8285 mk.
 • 2006 Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistykselle myönnettiin 700 euron avustus
 • 2010 Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistykselle myönnettiin 500 euron avustus
 • 2011 Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistykselle myönnettiin 500 euron avustus
 • 2012 Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistykselle myönnettiin 500 euron avustus
 • 2013 Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistykselle myönnettiin 500 euron avustus
 • 2014 Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistykselle myönnettiin 500 euron avustus
 • 2015 Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistykselle myönnettiin 500 euron avustus
 • 2016 Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistykselle myönnettiin 500 euron avustus
 • 2017 Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistykselle myönnettiin 500 euron avustus
 • 2018 Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistykselle myönnettiin 500 euron avustus
 • 2019 Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistykselle myönnettiin 500 euron avustus

Yksityishenkilöt

 • 1997 Henry Sirolalle myönnettiin 600 markan arvoinen stipendi Ketkyläisten sivistamistyöstä.
 • 1997 Leo Kolarille myönnettiin kouluttajastipendi.